LCA Malaysia

Information

MSI Project

Projek secara ringkas

Perkara Maklumat Catatan
Tempoh Projek 1 Jun 2016 - 1 Dis 2016 Tempoh 6 bulan bagi pelaksanaan projek MSI
Sumber Pembiayaan Kementeri Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Program: MOSTI Social Innovation.
 
Nilai Projek RM 170,000  
Objektif Meningkatkan tahap kesedaran golongan pelajar terhadap pemanasan global (global warming / climate change) melalui pendedahan pembelajaran peringkat awal di sekolah rendah (early childhood learning)   
Kolaborator Jabatan Pendidikan Negeri Johor Surat JPN Johor; 18 Mei 2016
Kumpulan Sasar  Sekolah-sekolah rendah di Johor
  • Sesi taklimat interaktif di sekolah-sekolah  
  • Edaran bahan sokongan pembelajaran ke sekolah
  • 10 sekolah yang dipilih JPN Johor
  • 100 sekolah yang dipilih JPN Johor
Hasil Projek (outcome)
  1. Membangunkan golongan muda (pelajar) yang mempunyai tahap kesedaran, keprihatinan dan tanggungjawab yang tinggi terhadap pemuliharaan alam sekitar melalui pendedahan awal yang boleh  dicapai melalalui medium sokongan pembelajaran dan modul interaktif yang telah dibangunkan iaitu Perubahan Iklim dan Pelepasan Karbon (PIPKAR). 
  2. Menambahnilai inisiatif-inisiatif pembangunan mampan alam sekitar melalui sistem pendidikan yang sedia ada di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. 
  3. Menyokong pembentukan komuniti hijau merentasi komuniti sekolah kepada komuniti umum. Aktiviti hijau murid-murid sekolah boleh mempengaruhi ibu bapa dan masyarakat awam secara tidak langsung.

 
animate background color css